Wordnet polsko-angielski

(a Japanese martial art employing principles similar to judo)
aikido

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C indecl aikido

Nowoczesny słownik polsko-angielski

aikido

aikido (sztuka walki)