Nowoczesny słownik polsko-angielski

A♯♯

A double sharp