Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

int (wyraenie bólu, strachu) oh!
ow, ouch
aj, boli! oh, that hurts!

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OH!

DEAR!

HEY!

Nowoczesny słownik polsko-angielski

crikey!

ouch!

ow!

my goodness!