Wordnet polsko-angielski

(someone elected to honorary membership in an academy)
academician

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(członek akademii) academician.
2.
(colloq
dom) dormitory
hostel
dorm

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m pot. (dom akademicki) hostel, dorm

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

Students Hall of Residence

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HOSTEL

DORMITORY

STUDENT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m pot.~student hostel

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

academic

dorm

Nowoczesny słownik polsko-angielski

academician