Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. Accadian

Nowoczesny słownik polsko-angielski

Akkadian