Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

bank/banker's acceptance