Słownik polsko-angielski

med. acclimatization
~ wysokościowa - altitude acclimatization

Wordnet polsko-angielski

(adaptation to a new climate (a new temperature or altitude or environment) )
acclimatization, acclimatisation, acclimation

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

acclimatization, adjustment

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C acclimatization

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACCLIMATION

NATURALIZATION

DOMESTICATION

AIR-CONDITIONING

Słownik techniczny polsko-angielski

f acclimatization

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

adjustment

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Tak należy wykorzystać środki, które poświęcono "importowi” lub aklimatyzacji w Europie ludzi przyciągniętych tu przez stwarzane im miraże.
This is how you should use the resources that you have dedicated to 'importing' or acclimatising to Europe the people who are attracted by the mirages that you maintain.

statmt.org