Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

acrocyanosis n