Słownik polsko-angielski

acronym
~ wojskowy - military acronym

Wordnet polsko-angielski

(a word formed from the initial letters of the several words in the name and pronounced as one word
"`NATO' is an initialism for North Atlantic Treaty Organization"
"the word `scuba' is an acronym for s (elf) -c (ontained) u (nderwater) b (reathing) a (pparatus) ")
acronym, initialism
synonim: skrótowiec

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

acronym

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C acronym

Słownik techniczny polsko-angielski

m acronym

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Z pomocą przychodzą nam myszy (MICE - akronim, przyp. ~~~ tłum).
And the answer, of course, lies with mice.

TED

To dziennik, PNAS. ~~~ To chyba akronim dla "Działalności Państwowej Akademii Nauk" Stanów Zjednoczonych Ameryki.
This is a journal, PNAS -- I think it's the Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America.

TED

Not too long ago, the acronym was virtually unheard of.
Nie tak dawno temu, akronim był pojęciem czysto wirtualnym.

We're not sure what the acronym stands for.
Nie jesteśmy pewni, co oznacza ten akronim.

Because it's a recursive acronym.
Dlatego, że jest to rekursywny akronim.

Oh, God, it already has an acronym.
O Boże, ma już akronim!

You know another-another acronym, your career.
Znasz inny akronim? Twoja kariera.

And the acronym that goes with it --
Jebać ten tytuł i jebać ten akronim.

I have an acronym for myself.
Mam akronim na siebie.

I know what an acronym is, Struthers.
Wiem, co to jest akronim, Struthers.

Yes, that... That is an unfortunate acronym.
Tak, to... to jest nietrafiony akronim.