Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

acropachyderma n