Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

religious act, act of religion