Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

self-sacrificing act, act of one's giving