Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(Maryi)] ] act of entrusting (to Mary)