Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

pr. death certificate, act of death