Wordnet polsko-angielski

(the performance of a part or role in a drama)
acting, playing, playacting, performing

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

acting

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U acting
(fig) affectation
posing

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr stageplaying, acting, staging

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

THEATRICAL ART

HISTRIONICS

Nowoczesny słownik polsko-angielski

actor's craft

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jako reżyser, Roberto Ciulli reprezentuje pogląd, iż teatr jest autonomiczną dziedziną sztuki, a jego fundamentem jest aktorstwo.
As a director, Roberto Ciulli is convinced that theatre is an autonomous art with the actor at the centre.

Goethe Institut

Rodzącą się miłość Toma i Joy – głównych postaci sztuki – ukazał Kühnel przy pomocy środków artystycznych teatru narracyjnego skoncentrowanego na aktorstwie.
Tom Kühnel stages the incipient love story between the protagonists Tom and Joy using the methods of narrative theatre concentrated on actors.

Goethe Institut

For me, a job in sales is the same as an acting gig.
Dla mnie, praca w sprzedaży jest taka sama jak aktorstwo, dorywcza.

Hope your acting's better than your hook shot, boy.
Mam nadzieję, że twoje aktorstwo jest lepsze niż rzut hakiem.

He'il tell me that acting's a whim, and I should forget it.
Powie, że aktorstwo to tylko chwilowa zachcianka i powinienem o tym zapomnieć.

He's trying to get us to act good, save the movie.
Stara się z nas wykrzesać porządne aktorstwo, by ocalić film.

Drama is hard. And sometimes, comedy is not in our wheelhouse.
Aktorstwo jest ciężkie, a komedia nie musi być naszym konikiem.

And acting is all cheap tricks that any child or monkey could do.
Aktorstwo to tanie sztuczki, które może zrobić dziecko albo małpa.

It gives you an opportunity to role-play, hide from your true self.
Daje ona szansa na aktorstwo, ukrycie się przed prawdziwym tobą.

I love stage ad acting in plays, I too have a status.
Kocham scenę i aktorstwo, ale ja też mam swój status.

Sweetheart, acting is acting like you're not acting.
Kochanie, aktorstwo polega na tym, żeby nie było widać jak grasz.

Lying is basically just acting... ...and I am a terrific actor.
Przecież kłamanie to w zasadzie aktorstwo. A ja jestem świetnym aktorem.

See, if it's not acting, we'il make our money through real estate.
Widzisz, jeśli aktorstwo nie wyjdzie, to zarobimy naszą kasę na rynku nieruchomości.

Normally to see acting like that you'd have to sit through a tampon commercial.
Normalnie, by zobaczyć takie aktorstwo, musiałbyś przeczekać reklamę tamponów.

Well, neither is acting, not if you're serious about it.
Tak samo aktorstwo. Nie jeśli traktuje się je poważnie.

Acting is like lying, and who's a better liar than you?
Aktorstwo jest jak kłamanie, kto jest lepszym kłamcą od ciebie?

As soon as I clear this, I'm some modeling and acting.
Jak to skończę, zabieram się za modeling i aktorstwo.

Go to New York, buy a flat and I'm gonna study acting.
Pojadę do Nowego Jorku, kupię mieszkanie i zacznę studiować aktorstwo.

And after I graduated, I took my acting very seriously.
Po zdobyciu dyplomu, bardzo poważnie wziąłem się za aktorstwo.

He was the look at me scratch my balls school of acting.
Prezentował aktorstwo typu: popatrz na mnie i podrap mnie po jajach.

Acting is a serious art that deserves respect.
Aktorstwo to poważna sztuka która zasługuje na szacunek.

You guys are really into this acting thing, huh?
Jesteście nieźle wkręceni w to całe aktorstwo, co?

He was using a fake Irish accent; it's called acting.
Mówił nieprawdziwym irlandzkim akcentem. To się nazywa aktorstwo.

Teach children with special needs, through movement and acting.
Uczyć dzieci szczególnej troski, poprzez ruch i aktorstwo.

So what did you do after you gave up on acting?
Więc co robiłeś po tym, jak porzuciłeś aktorstwo?

You're gonna take advantage of that opportunity and study acting.
Wykorzystasz taką szansę i będziesz tam studiowała aktorstwo.

Are you always so good or was it acted?
Zawsze jesteś taki dobry czy to tylko aktorstwo?

Secondly, you're acting with a capital A.
Po drugie, to jest aktorstwo przez wielkie A.

That means you got wealth, privilege, atrocious acting.
Co oznacza przepych, bogactwo i ohydne aktorstwo.

I got the part anyway for the sake of my acting, eh?
Dostałam tę rolę ponieważ lubisz moje aktorstwo?

Still, acting must have been very important to you.
Jednak aktorstwo musiało być dla pana ważne.

Yeah well, now I just put my angst into acting.
No cóż, teraz przelewam uczucia na aktorstwo.

Now, you wanna tell me why you want to study acting?
Teraz mi powiedz, dlaczego chcesz studiować aktorstwo?

And that the word acting apparently has an extremely broad definition.
Oraz że słowo aktorstwo ma szerokie znaczenie.

I understand you've been dabbling in a spot of acting.
Rozumiem, że bawił się pan w aktorstwo.

That's why your acting is so immature!
To dlatego twoje aktorstwo jest takie niedojrzałe!

You've done great acting of being his girlfriend,
Zrobiłeś wielkie aktorstwo z bycia jego dziewczyną.

Hey, my acting has gotten a lot better, huh?
Hej, moje aktorstwo się nieco polepszyło, co?

It's like when she decided to have a go at acting.
Tak było, jak postanowiła, wziąść się za aktorstwo.

Acting means great parts, wonderful lines, glorious words.
Nie. Aktorstwo to wielkie role, teksty, słowa.

Acting is a profession of sensitivity, not appearances.
Aktorstwo to profesja wrażliwości, nie prezencji.

But acting is everything to me.
Ale aktorstwo to dla mnie wszystko.

I do want to tell you that I've decided to quit acting.
Chcę wam powiedzieć, że rzucam aktorstwo.

Comedy is part of serious acting, Billy.
Komedia to też poważne aktorstwo, Billy.

Writers do not have time to act.
Twórcy nie mają czasu na aktorstwo.

So you see, Molly, what people don't understand... ...is that acting is a discipline.
Widzisz, ludzie nie rozumieją, że aktorstwo... to dyscyplina.

It was actually very good acting, Felix.
Właściwie to było świetne aktorstwo, Felix.

Look, acting is about knowing the material, ri.
Look , aktorstwo jest o znając materiał, ri.

This is all about you... you and your acting.
Tu chodzi o Ciebie. Ty i Twoje aktorstwo.

The director may be talented, but actors... real actors... are whatmoviemaking is all about.
Reżyser może być utalentowany, ale aktorzy... prawdziwe aktorstwo... o to właśniechodzi w filmie.

Well, with the modeling and the acting and all.
Wiesz, ten modeling i aktorstwo i wszystko.

Sutton gave up acting and me as well.
Sutton zarzucił aktorstwo i mnie także.