Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

agents involved in the economy of a regio