Słownik techniczny polsko-angielski

f attaché case, briefcase, portfolio