Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

acts~ dyspozycyjne - acts of disposition~ finansowe - financial acts~ mające zniszczyć prawa i wolności uznane w konwencji - acts aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth in the convention~ między żyjącymi - acts/deeds inter vivos~ nawigacyjne - navigation acts~ opracować akty - to draw up deeds~ podstawowe Wspólnot Europejskich - fundamental EC instruments~ prawne pozakodeksowe - off-code legal provisions~ terroryzmu - acts of terrorism~ wykonawcze - executory provisions~ zgodne z prawem - lawful acts

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

certificate document

Nowoczesny słownik polsko-angielski

acts