Nowoczesny słownik polsko-angielski

spacemen

astronauts