Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

asynchronous
silnik ~ny asynchronous motor

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Problemem jest to, że teraz oni wolą asynchroniczny świat Internetu od spontanicznej interakcji w relacjach międzyludzkich.
The problem is they now prefer [the] asynchronistic Internet world to the spontaneous interaction in social relationships.

TED

The problem is they now prefer asynchronisticInternet world to the spontaneous interaction in socialrelationships.
Problemem jest to, że teraz oni wolą asynchroniczny światInternetu od spontanicznej interakcji w relacjachmiędzyludzkich.

It is asynchronous with normal matter.
Jest asynchroniczny z normalną materią.