Słownik polsko-angielski

wojsk. attack; assault; strike
~ ABC - ABC attack (atomic, biological, chemical attack)
~ aliancki - allied attack, allied assault
~ artyleryjski - strafing attack
~ atomowy - atomic attack
~ barbarzyńców - hist. barbarian attack
~ bez ostrzeżenia - no-notice attack
~ bezowocny - fruitless attack
~ bezpośredni - direct attack
~ bezkuteczny; ~ daremny - vain attack
~ błyskawiczny - lightning attack; niem. blitz
~ bombami głębinowymi - depth-charge attack
~ bombami zapalającymi - incendiary attack
~ bombowy - bomb(ing) attack, bombardment attack, bomber offensive
~ bombowy samobójczy - suicide bomb attack
~ bombowy z niskiej wysokości - low-level bombing attack
~ bombowy z szybowca - hist. glider-bomb attack
~ chemiczny - chemical attack, gas attack, dosage attack
~ ciągły - continuous attack
~ czołgów - armoured attack, armour attack, tank assault
~ czołowy - head-on attack, frontal attack
~ ćwiczebny - practice attack
~ dający się przewidzieć - predictable attack
~ dalekosiężny - long-range attack
~ daremny - futile attack
~ desantowy - landing attack
~ desantu morskiego - amphibious attack, landing craft assault
~ desantu powietrznego - airborne attack, airborne assault; parachute attack, paratroop attack
~ dla nawiązania kontaktu z nieprzyjacielem - attack to contact
~ dużymi siłami - large-scale attack
~ dywersyjny - diversionary attack
~ dzienny - daytime attack, daylight attack
~ elektroniczny - electronic attack
~ falami - attack in waves, wave attack
~ formacjami - formation attack
~ formacjami na głębokość - deep formation attack
~ frontalny - frontal attack, head-on attack
~ frontalny zmasowany - massive frontal assault
~ gazami trującymi - poison-gas attack
~ gazowy - gas attack
~ główny - main attack
~ gwałtowny - vehement attack, onslaught
~ helikopterów - helicopter-borne attack
~ jądrowy - nuclear attack
~ jądrowy przez zaskoczenie - surprise nuclear attack
~ jednostek zmechanizowanych - mechanized attack
~ jednostronny - unilateral attack
~ kamikaze - hist. kamikaze attack
~ kawalerii; szarża kawalerii - cavalry charge
~ koncentryczny - concentric attack
~ lądowy - land attack, ground attack, ground strike
~ lotniczy - aerial attack, airborne attack; air raid
~ łodzi torpedowych - torpedo-boat attack
~ mający na celu odwrócenie uwagi - diversionary attack
~ marynarki wojennej - naval attack
~ minowy - mine attack
~ morski - seaborne attack, naval attack, seaborne assault
~ myśliwców nieprzyjaciela - enemy fighter attack
~ na bagnety - bayonet attack, bayonet assault, bayonet charge
~ na całej szerokości - full-width attack
~ na cel - on-target attack, target engagement
~ na dużej wysokości - attack at high altitude
~ na Froncie Zachodnim - hist. Western Front attack
~ na instalacje wojskowe - attack on military installations
~ na ludność cywilną - civilian population attack
~ na miasto - assault on a town
~ na oślep - indiscriminate attack
~ na Pearl Harbour - hist. Pearl Harbour attack
~ na pełną skalę - full-scale attack
~ na pozycje doraźnie zorganizowane - attack against poorly organizedpositions, hasty attack
~ na pozycje nieprzyjaciela - attack on enemy positions
~ na pozycje umocnione - attack of fortified positions, attack against strong/defensive positions, deliberate attack
~ na statki handlowe - attack on merchant ships
~ na tyły - attack on the rear, rear area attack
~ nagły - sudden attack
~ nękający - spoiling attack, nuisance attack
~ niepowstrzymany - unstoppable attack
~ nieprzyjaciela - enemy attack, attack by enemy forces
~ niespodziewany - surprise assault
~ niesprowokowany - unprovoked attack, unprovoked assault
~ nieudany - unsuccessful attack, failed attack, abortive attack
~ nieustający - continuous attack, incessant attack, repeated attack
~ niezamierzony - unintended attack
~ nocny - night (-time) attack; lotn. night raid
~ nuklearny - nuclear attack, nuclear strike
~ o dużej sile rażenia - high-explosive attack
~ o świcie - dawn attack
~ od ogona - lotn. tail attack
~ od rufy - mar. stern attack
~ odparty - repelled attack
~ odwetowy - retaliatory attack, tit-for-tat attack
~ odwołany - called off attack
~ ogniowy - fire attack
~ ograniczony - limited attack
~ okrążający - encircling attack
~ okrętów nawodnych - surface attack
~ okrętów podwodnych - submarine attack, submarine assault
~ omyłkowy - mistaken attack
~ oskrzydlający - flanking attack
~ pancerny - armoured attack, armoured thrust
~ piechoty - infantry attack, infantry assault
~ piechoty morskiej - seaborne infantry assault
~, pierwszy - first strike
~ piratów - hist. attack of pirates
~ planowy - planned attack
~ pociskami - missile attack
~ pociskami balistycznymi - ballistic missile attack
~ pociskami naprowadzanymi - guided missile attack
~ pociskami samosterującymi - homing missile attack
~ początkowy - initial attack
~ pod górę - uphill attack
~ podpalaczy - arsonists' attack
~ podstępny - sneak attack
~ podwodny - mar. underwater assault, underwater attack, submerged attack
~ podwójny - double attack
~ pojedynczy - single attack
~ połączonymi siłami - combined attack
~ ponowny - repeated attack, re-attack
~ powietrza polarnego - meteo. polar air outbreak
~ powietrzny; ~ lotniczy - air attack, air assault, airborne assault, (air) engagement
~ powietrzny (przeprowadzony) z lotniskowca - carrier-based air attack
~ powietrzny nieprzyjaciela - enemy air attack
~ powstańców - guerilla attack
~ powstrzymujący - holding attack
~ pozorowany - simulated attack
~ pozycyjny - positional attack
~ precyzyjny - precision attack
~ prewencyjny - pre-emptive attack
~ propagandowy - propaganda attack
~ przeciwko ludności cywilnej - attack against civilians
~ przeciwko piechocie - anti-infantry attack
~ przeciwko terytorium nieprzyjaciela - attack against enemy territory
~ przeciwpodwodny - mar. anti-submarine attack
~ przedwczesny - premature attack
~ przeprowadzony z zasadzki - ambush attacks
~ przez Kanał La Manche - cross-Channel attack
~ przez zaskoczenie - surprise attack
~ przy użyciu amfibii - amphibious assault
~ przy użyciu pocisków - missile attack
~ przygotowany - deliberate attack
~ przypadkowy - accidental attack
~ przyspieszający wybuch wojny - catalytic attack
~ punktowy - pinpoint attack
~ rakietowy - rocket attack
~ rozpaczliwy - desperate attack, desperate assault
~ równoczesny - simultaneous attack
~ samobójczy - suicide attack, suicidal attack, suicidal assault
~ samolotów na cele naziemne - air-to-ground attack
~ samolotów na cele powietrzne - air-to-air attack
~ selektywny - selective attack
~ serca - med. heart-attack, heart failure
~ siłami kompanii - company-strength attack
~ siłami skrzydła - lotn. wing attack
~ siłami pułku - regimental attack, regiment-strength attack
~ skokami - attack in bounds
~ skoncentrowany - concentrated attack
~ skoordynowany - co-ordinated attack, concerted attack
~ skrzydłowy - flank attack, flank assault
~ spadochronowy - parachute attack, paratroop attack
~ sporadyczny - occasional attack
~ spóźniony - belated attack
~ sprzymierzonych - Allied attack
~ strategiczny - strategic attack
~ symulowany - simulated attack
~ śmiały - daring attack, bold attack
~ śmiertelny - deadly attack
~ środkami chemicznymi - gas attack
~ środkami chemicznymi rozpraszanymi w postacji chmury - cloud attack
~ środkami trującymi - toxic attack
~ terrorystyczny - terrorist attack
~ terrorystyczny przy użyciu broni biologicznej - bioterrorist attack
~ torpedowy - torpedo attack
~ tyralierą - attack in extended line
~ udany - successful attack
~ ukierunkowany - vectored attack
~ uprzedzający - pre-emptive attack
~ w kolumnie - assault in column
~ w odpowiedzi na atak; kontratak - return attack
~ wojskowy - military attack
~ wroga - enemy's attack
~ wrogi - hostile attack
~ wrogiego samolotu - hostile aircraft attack
~ wspierający - supporting attack
~ wstępny - preliminary attack
~ wściekły - fierce attack, ferocious attack; przen. venomous attack
~ wymierzony przeciwko ludności cywilnej - attack delivered against civil population
~ z bliskiej odległości - close-range attack
~ z dużą prędkością - high-speed attack
~ z dużej wysokości - high-altitude attack
~ z flanki - flank attack, flank assault, flanking assault
~ z góry - lotn. top attack; topogr. downhill attack
~ z lewej burty - mar. attack from the port side
~ z lewej strony - lotn. attack from the port side
~ z lotniskowca - carrier-borne attack
~ z lotu nurkowego - diving attack, dive (-bombing) attack
~ z marszu - attack from march column
~ z morza - attack from the sea, sea-launched attack
~ z morza i powietrza - attack from the sea and air
~ z niskiej wysokości; ~ z niskiego pułapu - low-altitude attack, low-level attack
~ z okrętu podwodnego - submarine assault
~ z powietrza - attack from the air
~ z różnych kierunków - attack from different directions
~ z użyciem materiałów silnie wybuchowych - high-explosive attack
~ z zaskoczenia - surprise attack
~ za dnia - daylight attack
~ za pomocą bomby umieszczonej w samochodzie - car bomb attack
~ zajadły - ferocious attack, fierce attack
~ zamierzony -intended attack
~ zbrojny - armed attack
~ zdradziecki - treacherous attack
~ ze strony sił nieprzyjaciela - attack by enemy forces
~ zjadliwy - przen. venomous attack
~ zmasowany - massive attack, massed assault, mass(ed) attack
~ zmasowany lotnictwa - massive air attack
~ zwycięski - victorious attack

Wordnet polsko-angielski


1. (a sudden uncontrollable attack
"a paroxysm of giggling"
"a fit of coughing"
"convulsions of laughter")
paroxysm, fit, convulsion
synonim: napad
synonim: paroksyzm

2. (the team that has the ball (or puck) and is trying to score)
offense, offence: : synonim: ofensywa

3. (an offensive move in a sport or game
"they won the game with a 10-hit attack in the 9th inning")
attack: : synonim: natarcie
synonim: ofensywa
synonim: akcja

4. ( (military) an offensive against an enemy (using weapons)
"the attack began at dawn")
attack, onslaught, onset, onrush: : synonim: ofensywa
synonim: natarcie
synonim: uderzenie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

attack
(wojsk.) attack, assault, raid
~ choroby attack, fit
~ oskrzydlający pincers movement
~ serca heart attack, coronary attack, cardiac arrest
~ sił policyjnych baton charge
~ skoncentrowany (przeciw) broadside (against)

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(mil) attack
assault.
2.
(med) fit
attack: ~ serca heart attack.
3.
(sport) the forwards

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

attack, assault~ artyleryjski - gun attack~ być obiektem zaciekłych ataków ze strony - to be under fierce attacks from~ kontratak - counterattack~ lotniczy - airstrike, air raid~ niespodziewany atak - random attack~ odeprzeć atak - to fight off an attack~ odpowiedzieć atakiem na atak - to strike back~ odpowiedzieć na atak - to fight back~ policji - baton charge~ potępić atak terrorystyczny - to condemn/ to denounce a terrorist attack~ powietrzny - air attack, air raid, airstrike~ przeprowadzać częste ataki powietrzne - to mount frequent air attacks~ przygotować atak na - to stage an attack on~ przypuścić - to launch an attack~ na cele - to launch an attack against targets~ terrorystyczny - terrorist attack~ uciec się do brutalnych ataków przeciwko - to resort to brutal attacks against~ wznowić atak - to resume attack~ wojskowy - military strike/action~ zostać zaatakowanym przez - to come under attack from

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m attack ~ policji baton charge rozpocząć ~ to launch an attack

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

attack n, bout n, fit n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

attack, fit, seizure, spell, bout

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ATTACK

CHARGE

FIT

INCURSION

OFFENSIVE

SPASM

ASSAULT

BOUT

SEIZURE

STROKE

ONSLAUGHT

PAROXYSM

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m attack
(choroby) fit
sport. (w piłce nożnej) the forwards
assault, attack, (kawalerii) charge, strike
med. ~ serca heart attack
być na czele ~u spearhead an attack
gwałtowny ~~has-ty attack
~ nękający spoiling attack
niespodziewa-ny ~ sneak attack
odpie-rać ~ throw (repulse) an attack
osłaniać przed ~iem cover from attack
~ środkami chemicznymi (roz-pylanie) spray attack
~ z zaskoczenia surprise atak
odeprzeć ~ repel an attack
~załamać ~ przeciwnika crack an attack

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

access

raid

Nowoczesny słownik polsko-angielski

offense

strike

offence

descent

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Byłem w Czadzie w marcu bieżącego roku, trzy tygodnie po ataku rebeliantów.
I was in Chad in March of this year three weeks after the rebel offensive.

statmt.org

Kofi Annan zachorował, a rzadko atak grypy nadchodził w gorszym momencie.
Kofi Annan has been taken ill, and rarely has a bout of flu come at a worse moment.

statmt.org

Możliwość stwierdzenia zupełnej blokady tętnicy wieńcowej, czyli ataku serca.
A means to determine if there's a complete blockage of a coronary artery.

TED

W ostrzelanym przez artylerię szpitalu w chwili ataku przebywało około 500 osób.
There were around 500 people in the hospital at the time it was bombarded by artillery.

statmt.org

Po tym ataku Sowieci rozstrzelali co najmniej 21768 polskich obywateli.
Following this invasion, Soviet troops shot at least 21 768 Polish citizens.

statmt.org

Such an attack by foreign opponents would be counter-productive.
Taki atak ze strony zagranicznych przeciwników przyniósłby efekt przeciwny do zamierzonego.

The common denominator of all these endeavours is a full-on attack on workers.
Wspólnym mianownikiem wszystkich tych dążeń jest frontalny atak na robotników.

Kofi Annan has been taken ill, and rarely has a bout of flu come at a worse moment.
Kofi Annan zachorował, a rzadko atak grypy nadchodził w gorszym momencie.

This attack sought to destabilise the consolidation and reconstruction process under way in Afghanistan.
Atak ten miał na celu destabilizację procesu konsolidacji i odbudowy Afganistanu.

The murderous attack in Kabul yesterday morning provides new evidence of that.
Wczorajszy zabójczy atak w Kabulu jest na to kolejnym dowodem.

The Commission strongly condemns the violent armed attack in Istanbul this morning.
Komisja stanowczo potępia gwałtowny atak zbrojny w Istambule, który miał miejsce dziś rano.

Terrorism is a direct attack on freedom, human rights and democracy.
Terroryzm to bezpośredni atak na wolność, prawa człowieka i demokrację.

They have sent a message that the attack by capital on the workers, on the grassroots classes, will continue unabated.
Dali oni sygnał, że atak kapitału na robotników, warstwy oddolne, będzie kontynuowany.

We also question the claim that Israel's assault was initiated as a response to rocket fire from Hamas.
Kwestionujemy także twierdzenie, że atak izraelski był odpowiedzią na ostrzał rakietowy Hamasu.

This is being carried out by every single political group, apart from the patriotic Attack party.
Dopuszcza się tego każda grupa polityczna z wyjątkiem patriotycznej partii Atak.

It would not have been appropriate for this disguised personal attack to have been supported by Parliament.
Parlament postąpiłby niewłaściwie, popierając ten zamaskowany atak na konkretną osobę.

Instead, every attack is followed by further restrictions on civil rights and liberties.
Zamiast tego, każdy atak skutkuje dalszymi ograniczeniami praw i swobód obywatelskich.

In my country, there is a saying that attack is the best form of defence.
W moim kraju mówimy, że najlepszą formą obrony jest atak.

I think there is, perhaps unfortunately, an attack on European farmers in this report.
Uważam, że przedmiotowe sprawozdanie zawiera, być może przypadkowo, atak na europejskich rolników.

I must say too that this decision is also an incomprehensible attack on the normal market rules.
Muszę również powiedzieć, że decyzja stanowi niezrozumiały atak na normalne reguły rynkowe.

Even with private security, these boats are very vulnerable.
Nawet przy zaangażowaniu prywatnej ochrony łodzie te są bardzo podatne na atak.

It is completely obvious that this is not a question of legislation but of an attack by political losers.
Jest całkowicie oczywiste, że nie chodzi tu o ustawodawstwo, lecz atak politycznie przegranych.

Some people see this as an unacceptable attack on human rights and as outright discrimination.
Niektórzy ludzie postrzegają to jako niedopuszczalny atak na prawa człowieka i jawną dyskryminację.

But... ...a terrorist attack would probablyincrease the chance of war, so why do it?
Ale atak terrorystyczny zwiększyłby ryzyko wybuchu wojny, więc po co to robić?

An attack on a girl hits us ordinary people where we live.
Atak na dziewczynę zabolał nas zwykłych ludzi, tu gdzie żyjemy.

Seizures, sweating, rapid blood pressure, and an effusion point to something viral.
Atak padaczki, pocenie, skoki ciśnienia i wysięk wskazują na coś wirusowego.

The attack's come so suddenly! I'm sure is not serious.
Atak przyszedł tak nagle Jestem pewien, że to coś poważnego.

The chimp attack left traces of hair and blood everywhere, including on the victim.
Atak szympansa pozostawił wszędzie ślady włosów i krwi, łącznie z ofiarą.

A tumor caused the attack, but it isn't malignant.
Atak został wywołany przez guz, ale nie jest on złośliwy.

An air strike. You don't have much time.
Atak z powietrza. Za wiele czasu to wy nie macie.

They will have days to prepare for our attack.
Będą mieli wiele dni, aby przygotować się na nasz atak.

I was on point when the last attack came, over a mile away.
Byłem w punkcie, kiedy nadszedł ostatni atak. Ponad milę stąd.

I want your permission for a night assault with all my armor.
Chcę, aby pan zezwolił na nocny atak całą siłą pancerną.

The tree is a fire hazard, and twinkly lights can cause seizures.
Choinka to ryzyko pożaru, a migoczące światła mogą wywołać atak padaczki.

So, what does cause synesthesia, high red blood cell count and heart attack?
Co więc powoduje synestezję, podwyższenie ilości erytrocytów i atak serca?

What do you want, Devlin? lnformation for a vicious posthumous attack on him?
Czego chcesz? Informacji, żeby napisać na niego złośliwy pośmiertny atak?

Could people really survive from our raid at that time?
Czy ci ludzie będą w stanie odeprzeć nasz atak tym razem?

Is it possible to kill somebody and make it look like a heart attack?
Czy można zabić kogoś tak, by to wyglądało na atak serca?

He found out that two cemetery groundskeepers reported a zombie attack last night.
Dowiedział się, że dwóch cmentarnych dozorców zgłosiło atak zombie zeszłej nocy.

And they make it look like a terrorist attack.
Eksplozja maskuje kradzież plutonu i oni z tego zrobią atak terrorystyczny.

If you don't start something like this, they would never fight back!
Gdybym rozpętał burzy w ten sposób, to nigdy nie odpowiedzieliby na atak!

You have a stroke or heart attack, people feel bound to help you.
Jak będziesz miała atak, ludzie zrzucą się by cię ratować.

One aspirin combined with a pre-existing infection is all it takes
Jedna aspiryna. W połączeniu z infekcjami wystarczy żeby wywołać atak.

Its body chassis is heavily armoured and hardened to withstand attack.
Jej konstrukcja jest silnie opancerzona i utwardzona, by wytrzymać zewnętrzny atak.

I'm sure Zhao was the one who ordered the attack on you. Any problems?
Jestem pewien, że Zhao był tym, który zarządził atak przeciwko tobie.

I'm mentally ill and an attack can come on at any time.
Jestem umysłowo chory a atak może przyjść w każdej chwili.

One more of them, and we become history.
Jeszcze jeden taki atak i my też przejdziemy do historii.

If the attack succeeds, he gets the organ and the victim dies.
Jeśli atak się powiedzie, On zdobywa organ a ofiara umiera.

If you want to stop this attack, you will have an agent meet me.
Jeśli chcecie powstrzymać atak, przyślijcie agenta na spotkanie ze mną.

If our eyes affirm this intel, Chaos needs to abort the british assault.
Jeśli nasi ludzie to potwierdzą, Chaos będzie musiał odwołać brytyjski atak.

Every day brings another cowardly attack on innocent Russian citizens.
Każdy dzień przynosi kolejny tchórzliwy atak na niewinnych rosyjskich obywateli.

When the attack begins, all warriors click on defensive stance.
Kiedy rozpocznie się atak, to wszyscy wojownicy klikają na pozycję defensywną.

We have several potentials, but most likely a bio-strike against civilian soil.
Mamy kilka przypuszczalnych, ale najprawdopodobniej będzie to atak biologiczny przeciwko ludności cywilnej.

We have just enough people and ships to mount a ragtag attack.
Mamy wystarczającą liczbę ludzi i statków, by rozpocząć rozproszony atak. Chciałoby się.