Słownik techniczny polsko-angielski

nitriding by ionization