Słownik techniczny polsko-angielski

ionitriding, glow discharge nitriding