Słownik techniczny polsko-angielski

short-time nitriding