Wordnet polsko-angielski

(of or relating to or containing nitrogen)
nitrogenous, nitrogen-bearing

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nitric
kwas ~ nitric acid

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj nitric: kwas ~ nitric acid

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj chem. nitrogenous, nitric

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

nitric adj., nitrous adj., nitrogenous adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AZOTIC

NITRIC

NITROGENOUS

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Sztuczne nawozy azotowe są nadmiernie wykorzystywane w rolnictwie, także z powodu dopłat do nawozów.
It's subsidized, which is one of the reasons we used too much of it.

TED

I want cold water, lots of it, a probe, a saw, some nitric acid.
Będę potrzebował dużo zimnej wody, zgłębnik, piłę i kwas azotowy.

Charlie, you take the nitric acid and glycerine... ...and I'il take my special mixture.
Charlie, ty weźmiesz kwas azotowy i glicerynę, a ja moją specjalną miksturę.

We have nitric acid, glycerine... ...and a special mixture of my own.
Mamy tu kwas azotowy, glicerynę... i specjalną miksturę mojego pomysłu.

It's nothing but nitrogen fertilizer.
To nic takiego, ale nawóz azotowy.

What are you serving today, nitric acid?
Co ty dzisiaj serwujesz, kwas azotowy?

That's just mercury and nitric acid.
To rtęć i kwas azotowy.

The nitrogen cycle-- it has to be.
Cykl azotowy... to musi być to.