Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

asylum, refuge~ dyplomatyczny - diplomatic asylum~ odmówić azylu - to deny the right of asylum~ polityczny - political asylum~ prawo - right of asylum~ prosić o azyl - to demand the right of asylum~ przyznanie - granting of asylum~ ubiegać się o - to seek asylum~ ubiegający się o - asylum seeker~ udzielenie azylu - granting of asylum~ udzielić azyl - to grant asylum