Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

hist.rel. Baal