Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Babylon

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

geogr.bibl. Babylon
hebr. Babel