Nowoczesny słownik polsko-angielski

hash browns

potato cake