Wordnet polsko-angielski

(the syllable naming the fourth (subdominant) note of the diatonic scale in solmization)
fa
synonim: f

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

nt indecl (mus) fa
F