Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

factory
znak ~ trademark
nazwa ~na brand name

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj factory
manufacturing: miasto ~e manufacturing town
znak ~trade mark
robotnik ~ factory worker

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj manufactured, factory attr
robotnik fabryczny - factory worker
znak fabryczny - trade mark

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. factory ~y punkt sprzedaży towarów detalistom trade counter hala ~a factory floor produkcja ~a factory system sklep ~y factory outlet, factory shop znak ~y trade mark

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INDUSTRIAL

MANUFACTURING

FACTORY

READY-MADE

MADE

Słownik techniczny polsko-angielski

of a factory, manufacturing, industrial

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

factor

Nowoczesny słownik polsko-angielski

factory-made

default