Wordnet polsko-angielski

(an informal term for a youth or man
"a nice guy"
"the guy's only doing it for some doll"
"the poor sod couldn't even buy a drink")
guy, cat, hombre, bozo, sod
synonim: facio
synonim: gość
synonim: chłop
synonim: koleś
synonim: gościu
synonim: klient
synonim: kolo
synonim: gostek

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) guy, (pot.) fellow, (pot.) bloke

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (colloq) fellow
chap
bloke

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m pot. fellow, chap, bloke, am. guy

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FELLOW

GUY

BUGGER

JOKER

SPORT

SORT

MERCHANT

KIPPER

BEGGAR

DOG

FISH

DICK

COVE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pot bryt. chap, bloke, am. guy

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bloke

chap

cuss

dude

gent

Nowoczesny słownik polsko-angielski

chappy

johnny

hombre

feller

chappie

fella

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Randa, musisz zrozumieć, że wiele rzeczy, które lubią faceci to grzech.
Randa, you're going to find out that a lot of things men like are a sin.

OpenSubtitles

(Śmiech) Według tego poradnika mózgi facetów są jak gofry: wszystko ma swoją przegródkę.
Girls' brains are like spaghetti; everything in their life is connected to everything else.

TED

Ten facet zaniżał mi średnią, niszcząc istotność statystyczną testu.
And he pulled the whole mean down, destroying my statistical significance of the test.

TED

Dziś ten naprawdę łebski facet odsiaduje 13-letni wyrok w Kaliforni.
And this man with a planetary-sized brain is now serving a 13-year sentence in California.

TED

(Śmiech) Powiedziałam, “Faceci potrafią być trudni, ale kobiety muszą się do tego przyzwyczaić”.
(Laughter) And I said, "Yes, men can be difficult, but all women have to get used to that."

TED

But a man took my picture and she destroyed his camera.
Ale facet zrobił mi zdjęcie, a ona zniszczyła mu aparat.

But I'm really not satisfied since that guy is now in the finals.
Ale tak naprawdę nie jestem zadowolony, ponieważ że facet jest teraz w finale.

But this bible guy I know says you're Going to hell.
Ale ten facet od Biblii mówił, że trafisz do piekła.

Oh, what? The guy doing manual labor can't have an opinion?
A co, facet od czarnej roboty nie może mieć swojego zdania?

What if we have to move like this guy says?
A co jeśli będziemy musiały się wyprowadzić tak jak ten facet mówił?

What happens if the next guy reads the street signs?
A co, jeśli następny facet będzie bardziej uważał na znaki?

What good is the press if the guy ruins the picture?
A co z tego będzie dobrego jeśli facet zrujnuje mi film?

A guy should at least once a year mountain air to breathe, eh?
A facet choć raz w roku powinien pooddychać górskim powietrzem.

And one guy can't take two on, except in the movies.
A jeden facet nie pokona dwóch napranych kibiców, chyba że w filmie.

They wanted me to say that I saw this guy shooting.
A oni chcą, abym zeznał, że widziałem jak ten facet strzelał.

Money? A guy brings it the first of every month. $1,000.
A pieniądze, co miesiąc pierwszego jakiś facet przynosi mi tysiąc.

This other guy, he's a terminator like you, right?
A więc ten drugi facet, on też jest terminatorem jak ty, zgadza się?

And the tall man at the store led me back-- back to my father.
A wysoki facet koło sklepu, zaprowadził mnie do mojego ojca.

Poor guy was out of it when he killed himself.
Biedny facet. Nie miał nad sobą kontroli gdy się zabijał.

And he's not very good at it.
Bo jakiś facet mnie śledzi, i nie jest w tym dobry.

Because you never know when your magic man is gonna find you.
Bo nigdy nie wiesz, kiedy twój magiczny facet cię odnajdzie.

Maybe you'il be the first guy to write a Broadway musical about football.
Być może będzie to pierwszy facet, który pisze broadwayowskiego musicalu o piłce nożnej.

I was only in there for five minutes. That guy kept interrupting me.
Byłem tylko 5 minut a ten facet cały czas mi przeszkadzał.

He wasthe cat every man wanted to be and every woman wanted to love.
Był kolesiem, którym chciał być każdy facet i którego każda kobieta chciała kochać.

There was this one guy who kept moving in on Lori. Hi.
Był taki jeden facet, który cały czas się dostawiał do Lori.

There was a guy herethis morning looking for him too.
Był tu dzisiaj pewien facet, który też o niego pytał.

In jail for years and they suddenly found it was another chap.
Był we więzieniu przez lata nagle okazało się, że to inny facet.

Catch, you are the best friend a guy with 20 diagnosed neuroses ever had.
Catch, jesteś najlepszym przyjacielem, jakiego mógł sobie wymarzyć facet z 20 zdiagnozowanymi neurozami.

You're gonna marry a guy that you're not even sure you're in love with.
Chcesz wyjść za facet, a nawet nie jesteś pewna, czy go kochasz.

I want a guy to do more than just program my
Chcę, by facet umiał coś więcej, niż tylko programować moje wideo.

You're not still upset about what that guy told you, are you?
Chyba nie jesteś nadal zła na to, co powiedział ten facet?

What's a guy like you doing by yourself when the party's over there?
Co taki facet jak ty robi tutaj sam, podczas gdy tam jest przyjęcie?

The guy is standing there... ...dividing up the market, plain as day.
Czego jeszcze potrzebujesz? Facet stoi tam i dzieli rynek czarno na białym.

Why do we care about what a man does to his wife?
Czemu mamy się przejmować, co facet robi ze swoją żoną? Zapomnij o tym!

Why did a man like you take this job?
Czemu taki facet jak ty zabrał się za tą robotę?

So he said that guy in the apartment has been dead for months?
Czyli powiedział, że facet z 413 nie żyje od miesięcy.

Can't a fella just wanna hang out with his brother?
Czy facet nie może spędzić trochę czasu z własnym bratem?

Doesn't a fella stay dead when you kill him?
Czy facet nie powinien zostać martwy, gdy się go zabije?

Do you have any idea what kind of flesh-eating lawyers this guy will have?
Czy masz jakiekolwiek pojęcie, jakich okrutnych prawników ma ten facet?

Is not French tradition that women cooks while the man watching
Czy nie jest francuską tradycją, że kobieta gotuje, podczas gdy facet ogląda telewizję?

He looks like a guy who might have a wife and kids and stuff?
Czy on wygląda jak facet, który mógłby mieć żonę i dzieci?

Is the, uh, guy in black the cocktail waitress' husband?
Czy ten facet ubrany na czarno jest mężem tej kelnerki?

The guy spent four years of his life thinking he'd never see her again.
Daj spokój, facet przez 4 lata myślał, że już jej nigdy nie zobaczy.

All right, there was one guy, who used to be Legba's right arm.
Dobra, pewien facet był jego prawą ręką. Teraz zajmuje się hazardem.

Exactly what every man wants to hear first thing in the morning.
Dokładnie to, co każdy facet chce usłyszeć jako pierwszą rzecz rano.

A grown man going to his death in a diaper and slippers.
Dorosły facet idzie na śmierć, z pieluchą i w kapciach?

Guy who used to work here was a great reporter.
Dostałeś świetne biurko. Facet, który przy nim pracował był świetnym reporterem.

Alicia, I just got phone a guest who came to see, Who was that?
Dzwonił jakiś facet i szukał ciebie. Kto to mógł być?

Eddie, a man at your age should be watching what he eats.
Eddie, facet w twoim wieku powinien dbać o to co je.

The man'll cheat, you'll just be doing your job. That's all.
Facet będzie oszukiwał a ty tylko wykonasz swoją pracę i to wszystko.

And what exactly does that have to do with me?
Facet był cieślą. A co to ma wspólnego ze mną?

The guy used to be one. He isn't any more. Sure.
Facet był kiedyś jednym z nich, ale już nie jest oczywiście.

The man wants to launch an investigation into this department.
Facet chce rozpocząć wewnętrzne śledztwo w departamencie dotyczące tej sprawy.