Wordnet polsko-angielski

(process in which phagocytes engulf and digest microorganisms and cellular debris
an important defense against infection)
phagocytosis

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

phagocytosis n

Słownik środowiska polsko-angielski

f phagocytosis