Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

non-specyfic phagocytosis