Wordnet polsko-angielski

( (usually plural) a device with an explosive that burns at a low rate and with colored flames
can be used to illuminate areas or send signals etc.)
firework, pyrotechnic
synonim: sztuczne ognie
synonim: raca
synonim: bengalskie ognie

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n pl fireworks

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FIREWORKS