Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fakir

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

hind. fakir