Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C dye-works

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

dyehouse
dye mill

Słownik techniczny polsko-angielski

f dye-house

Nowoczesny słownik polsko-angielski

dye shop

dyer