Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dyer

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C dyer

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

dyer
colourer