Nowoczesny słownik polsko-angielski

lucky bastard

lucky devil