Wordnet polsko-angielski

(Freemasons collectively)
Freemasonry, Masonry
synonim: masoneria
synonim: wolnomularstwo
synonim: mularstwo