Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) pinny

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C pinafore

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

apron

pinafore