Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

(Prognozowanie i Ocena w Nauce i Technice) UE FAST (Forecasting and Assessment in Science and Technology)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Boy: I did good research and I got the information [on the] world's fastest cars.
Szukałem wytrwale i znalazłem informacje na temat najszybszych samochodów świata.

TED

We need to develop renewable energy resources at a faster pace and save energy.
Musimy w szybszym tempie rozwijać odnawialne zasoby energii i oszczędzać energię.

statmt.org

I mean we're essentially using technology to just jam evolution into fast-forward.
Bardzo silnie wykorzystujemy technikę żeby wrzucić naszej ewolucji piąty bieg.

TED

Countries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.
Kraje demokratyczne osiągają równy podział dóbr o wiele szybciej niż dyktatury.

statmt.org

Yeah, one can eat only so much pizza and fast food.
Tak, nie można żyć jedząc tylko pizzę i fast foody.

But I only remember her as a high school girl who likes fast food.
Ale ja ją zapamiętałem jako dziewczynę w mundurku, która lubiła fast foody.

Start Saturday morning, go 48 hours, sleeping bags, junk food...
Zaczniemy w sobotę rano, pogramy 48 godzin, śpiwory, jedzenie z fast foodów.

My boyfriend used to take me to fast food places.
Mój chłopak zabierał mnie do miejsc z fast foodem.

You were no minnesota fats, but you could play.
Nigdy nie grałeś jak Minnesota Fast, ale dobrze ci szło.

These big big fast food chains want big suppliers.
Te wielkie sieci restauracji fast food chcą wielkich dostawców.

He can work in fast food Can't make computer games
Bracie, możesz pracować w fast foodzie jak nie umiesz wymyślać gier komputerowych

And this is my son working with me on a small fast-foodthing.
To mój syn, który współpracuje ze mną przy projekciezwiązanym z fast foodem.

Today, in a world that is dominated by supermarket food and fast food, Mediterranean cuisine is a commendable exception, as it is popular and healthy.
Dziś w świecie zdominowanym przez jedzenie z supermarketów i fast foodów, kuchnia śródziemnomorska jest chlubnym wyjątkiem jedzenia popularnego i zdrowego.

Because from now on, you'il have little appetite for mortal food.
Ponieważ od teraz mam ochotę na fast food.

And what be a pirate's... favorite fast food restaurant?
Jaka jest ulubiona przez pirata restauracja fast food?

Hunting and gathering. That means no dinners, no fast fries.
To znaczy - żadnych posiłków przed żadnych fast foodów.

The report before us is very welcome and should serve as a warning. The so-called fast food provided for school pupils on outings and trips is a danger.
Tak zwany fast food oferowany uczniom szkolnym na wycieczkach, w podróży - jest to duże zagrożenie, bo to jest edukacja jak jeść.

And we're gettin' there fast - You've worked too hard and too long!
And we're gettin' there fast - Ciężko i długo na to pracowałeś!

We just got paid for that fast food jingle.
Zapłaciliśmy tylko za ten fast food jingle.

That fast food I ate put me over.
Tamten fast food zjadłem położony mnie wszędzie .

This is me before Ultra Slim Fast.
Tak wyglądałem zanim zacząłem korzystać z Ultra Slim Fast.

When I worked at that burger joint.
Kiedy pracowałam w tym fast foodzie.

Mm, nothing beats American fast food.
Nic nie pobije amerykańskiego fast foodu.

You know, fast food shortens your life.
Wie pan, fast foody skracają życie.

Or it might have been this other prick, Fast Fatty.
Albo to był ten drugi kutas, Fast Fatty.

One is fast food, where everything isstandardized.
Jeden to fast food, gdzie wszystko jeststandardowe.

Insurance swindle. Lord Radford likes fast women and slow ponies.
Insurance Fraud, Pan Radford love fast kobiet i powolny kucyki.

I have fast food experience.
Mam doświadczenie w fast foodach.

We see the new generations being bombarded by the fast-food chains - I will not name them all here today - which are spreading throughout the European Union.
Patrzymy, jak nowe pokolenia bombardowane są ofertą sieci fast food - nie będę ich dziś wszystkich wymieniał z nazwy - które rozprzestrzeniają się na całym terytorium Unii Europejskiej.

You have fast food and Nintendo You have time to sillyness and play
Masz i fast food i Nintendo Masz czas na głupoty i zabawę

Fast Buck, you're useless.
Fast Buck, jesteś bezużyteczny.

Prepare food fast
Przygotowanie fast food

The most obese people in Europe are to be found in Greece, where 3 in 4 are overweight and there has been a 956% increase in fast food.
Najbardziej otyłe osoby w Europie można spotkać w Grecji, gdzie 3 na 4 osoby mają nadwagę, a spożycie dań typu "fast food” wzrosło o 956%.

Fast Buck, are they broads?
Fast Buck, czy one są szerokie???

Go on, Fast Buck, get a grope.
Idź, Fast Buck, bierz ją.

That, my friend, was Fast Frame Productions,
To, mój przyjacielu było Fast Frame Productions,

Travelling through parts of America - especially on the west coast - there seems to be nothing but fast-food chains, and that is the last thing we want here in the European Union.
Kiedy podróżujemy po niektórych obszarach Ameryki, szczególnie po Zachodnim Wybrzeżu, wydaje się nam, że wszędzie są tylko sieci fast food, a to ostatnia rzecz, jaką chcielibyśmy widzieć w Unii Europejskiej.