Słownik religii polsko-angielski

Felician Sisters

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

monast. Felicians; Felician Sisters