Wordnet polsko-angielski


1. (the movement aimed at equal rights for women)
feminist movement, feminism, women's liberation movement, women's lib


2. (a doctrine that advocates equal rights for women)
feminism: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

feminism

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U feminism

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m feminism

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

socj. feminism