Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

(Jan Paweł II) new feminism