Słownik techniczny polsko-angielski

f phenetidine, aminophenetole