Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

chem. phenols
~ lotne - volatile phenols