Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

chem. phenyls
~ polichlorowane - polychlorinated phenyls