Wordnet polsko-angielski

winter break

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

holidays, (US) vacation
~ zimowe winter holidays/break
~ wiosenne spring holidays/break
~ w połowie roku szkolnego half-term

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n pl holidays
vacation

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pl szk. holiday, vacation, recess

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

pl holidays, vacatins ~ parlamentarne recess

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

VACATION

HOLIDAYS

RECESS

VAC

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pl holiday, vacation

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

holidays
vacation

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

break

furlough

holiday

Nowoczesny słownik polsko-angielski

inter-term holidays