Słownik polsko-angielski

chem. fermentation; digestion
~ bakteryjna - bacterial fermentation
~ beztlenowa - anaerobic digestion
~ gnilna - putrefaction

Wordnet polsko-angielski

(a process in which an agent causes an organic substance to break down into simpler substances
especially, the anaerobic breakdown of sugar into alcohol)
zymosis, zymolysis, fermentation, fermenting, ferment

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fermentation
(biochem.) zymosis

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C fermentation

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZYMOSIS

Słownik środowiska polsko-angielski

f fermentation

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

inż san. digestionfermentation~ bakteryjna bacterial fermentation~ beztlenowa anaerobic fermentation~ gnilna putrefaction~ osadu ściekowego sludge digestion, (sewage) sludge fermentation~ przy udziale drobnoustrojów microbial digestion~ ścieków sewage digestion~ tlenowa aerobic fermentation~ wstępna preliminary fermentation

Nowoczesny słownik polsko-angielski

zymolysis